konservative.albertslund

Lokalpolitik

Albertslund — mere end et sted, hvor vi bor

 

Det Konservative Folkeparti er partiet, der sikrer familier i Albertslund gode økonomiske forhold, fleksibilitet og tryghed.

Albertslunds historie bygger på fællesskab og på ønsket om at skabe noget nyt. Derfor, og fordi det er det eneste rigtige, skal fremtidens Albertslund bygges i fællesskab mellem de der bor, lever og arbejder i byen og for byen

Albertslund er borgernes by. Vi tror på, at borgerne vil byen og fællesskabet. Vi tror på fornyelse, tryghed og vækst.

Slut med store ord og tomme løfter. Der skal handling bag ordene og den vedtagne politik skal føres ud i livet. Albertslund har i mange år sat børn, kultur og miljø højt på dagsordenen. Vi har ikke opnået det ønskede resultat inden for skolerne, så der skal der tænkes nyt og anderledes.

Vi skal give skolerne mere ansvar og arbejdsro og ikke belaste dem med nye politiske mål, før de allerede satte mål har vist resultater. Det betyder ikke, at vi skal vende det blinde øje til – nej, det betyder, at politikernes rolle bliver anderledes, at politikerne skal være mere fokuserede på den enkelte skole og sætte ind der, hvor noget ikke virker. Vi tror på, at ved at give skolerne ansvar og arbejdsro, så kommer resultaterne også.

Senest i år 2020 skal folkeskolerne have resultater ved afgangsprøverne som ligger på niveau med landsgennemsnittet.

Albertslund skal have varierede dagtilbud. Vi støtter dagplejemødrene, det private initiativ og de kommunale ordninger. Tilbuddene skal være så fleksible, at de understøtter det omkringliggende arbejdsmarked og sikrer, at forældre kan få deres barn passet, så de selv kan passe et arbejde.

Vi går ind for, at dagplejeområdet er i tæt samarbejde med skolerne, så barnet får de bedste forudsætninger for det enkelte barn i henholdsvis barndoms – ungdoms og voksenliv.

Der skal fokuseres på sammenhæng mellem overgang fra de forskellige perioder, vuggestue, børnehave, klub/SFO samt skole, og det skal ske i tæt samarbejde institutionerne, men i særdeleshed også med hjemmet.

Kommunevalget i 2017 er afgørende for, hvilken vej udviklingen af vores by skal gå. Det Konservative Folkeparti vil samtale og samarbejde. Vi vil ansvarlighed og omtanke, og vi vil hjælpe og støtte de, der ikke kan selv.

Vi tror på, at alle mennesker har værdi. Vi vil fællesskab og frihed. Vi vil give den enkelte plads til, og mulighed for, at udfolde sit fulde potentiale; i børnelivet, skolen, ungdommen, familie- og voksenlivet, seniorlivet, i fritiden, erhvervslivet og i byen. Det kræver et stærkt fundament og en tydelig vision, både på det politiske og det økonomiske plan.

Nye borgere skal tiltrækkes og det gøres lettest ved at arbejde målrettet på Albertslunds image både verbalt og fysisk. Der skal fokus på alle de, der bidrager positivt til Albertslunds økonomi og ikke kun dem der forbruger. Albertslund er for alle og det skal politikken rumme.

Vi vil kigge kommunens økonomi igennem med et åbent sind og ikke bare prioritere, men også gennem konkurrenceudsættelse invitere private aktører ind, der hvor det giver mening. Ligesom vi selvfølgelig vil arbejde for at rulle de skattestigninger, som Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti har gennemført, tilbage.

Vi skal med andre ord ikke bruge flere af borgernes penge end højest nødvendigt og når vi bruger dem, skal vi bruge dem med omtanke og fornuft.

Vores lokale mærkesager