konservative.albertslund

Børn & unge

Børne -og ungdomslivet i Albertslund

Barndommen skal være tryg og fuld af gode oplevelser. Vores børn, er vores alles fremtid. Derfor skal vi ikke blot passe på dem, men også udfordre dem og støtte dem, der har behov for det, så de alle forbliver nysgerrige og tillidsfulde.
Vi vil støtte op om de familier der har behov for hjælp, så alle får den bedste start på livet. Derfor skal vi arbejde på at få skabt rammer og muligheder, så de familier, der har behov for hjælp og støtte nemt og let kan få det, herunder særligt i forhold til at sikre at børnenes sprogkundskab, i dansk, er på det niveau, som forventes, når de begynder i skolen.

Børn har nemlig krav på en på en god og tryg hverdag. Derfor vil vi arbejde på at forbedre og udvikle pasningstilbuddene, sådan at forældrene også fremover har reelle valgmuligheder, når det gælder pasningen af deres børn. Uanset om de ønsker private eller offentlige daginstitutioner eller måske foretrækker dagplejens små og trygge rammer. I Albertslund har vi gode daginstitutioner med veluddannet og engageret personale, ligesom vi har en god og velfungerende madordning.
Sådan skal det blive ved med at være. Vi skal fortsat udvikle vores institutioner og personale, så de til enhver tid lever op til tidens krav og standarder.
I Albertslund har vi nogle af landets mest moderne daginstitutioner. De er energivenlige og bygget med fokus på både børnene og de voksne, der arbejder i husene ligesom der er tænkt både på det grønne og det klimavenlige. Det afsæt skal vi også fremover have, når vi renoverer og bygger nyt.  Vi skal naturligvis sørge for, at der er gode, sikre og udviklende legepladser i og omkring vores institutioner og skoler.
Vi anerkender, at ikke alle ønsker deres børn skal gå i en af de store institutioner.
Derfor ønsker vi, at der fortsat er mindre institutioner i kommunen og vi støtter det frie initiativ ved oprettelse af private institutioner.
Vores børns hverdag skal være med fokus på læring og leg. Læring og leg skal sikre at de forskellige overgange opleves som det mest naturlige og næste skridt i udviklingen.
Det er vigtigt for os Konservative, at alle børn får en god start og at ingen tabes på vejen mod voksenlivet. Derfor er overgangen fra børnehave til skole uhyre vigtig og den gode udvikling, der er i gang, skal fortsætte, så både børn og forældre får en god og tryg oplevelse. Det er en klar forudsætning for os, at forældrene tager deres del af ansvaret og sikrer, at børnene også har gode og trygge rammer derhjemme.
Det er klar, Konservativ politik, at det er forældrenes ansvar, at børnene har almen dannelse med sig. At de ved hvordan man omgås andre mennesker og kender til almindelig pli og god opførsel. Skolegangen vil kræve fuld fokus samt leg og læring, hvis vi skal nå de ambitiøse mål, der arbejdes med i skolestrategien ”Skole for alle”
UNGE
Unge skal inddrages, lyttes til, og have plads til at gro. Vi vil vise de unge tillid og give dem det ansvar, der i sidste ende er deres, nemlig at forfølge deres drømme.
Med Ungecentret har vi skabt en rigtig god platform for de mange unge, der ikke helt ved hvilken vej de skal, eller som har brug for et ekstra år for at blive helt klar til en ungdomsuddannelse. Vi skal styrke indsatsen, så flere unge gennemfører en uddannelse. 
Den styrkede indsats skal ske i samarbejde med de aktører der er på markedet, så undervisningen tilrettelægges hen imod en ungdomsuddannelse
Det er vigtigt at man kan fortsætte sin ungdomsuddannelse tæt på sit hjem og tæt på de venner, man er vokset op med.
NEXT bygger nyt og topmoderne gymnasium i Albertslund og denne mulighed skal sikre et tættere samarbejde mellem NEXT, Kommunen og folkeskolerne.
Vi har en fælles opgave med at sikre byens unge de bedste muligheder for at komme i uddannelse og dermed sikre sig nyeste viden inden for et givent område. Gymnasiet forventes færdig til skoleåret 2019/2020.
Derfor er det naturligt, at vi vil arbejde for, at NEXT bliver knyttet endnu tættere til byen og centrum og får mulighed for at vokse og forankre sin position som et spændende og stærkt uddannelsessted.