konservative.albertslund

Familie -og voksenlivet i Albertslund

Vi er partiet, der sikrer danske familier gode økonomiske forhold, fleksibilitet og tryghed i et retfærdigt samfund. Familien er det vigtigste fundament i langt de fleste menneskers liv. Det er der, vi finder lykken, styrken og glæden.
Vi forventer at forældrene tager ansvar for børnene og sikrer dem trygge og faste rammer for livet. Omvendt er det derfor heller ikke acceptabelt, at børn vokser op under omstændigheder, som skader dem. Derfor skal der sættes tidligt ind over for udsatte og truede børn.
Albertslund skal fortsat have en god og tæt dialog med de unge mødre, de forældre der har svært ved livet og dem der trænger til en ekstra hånd.
 
Vi vil være blandt de mest børne- og familievenlige byer i landet.
Familieområdet skal prioriteres og der skal være en konstant fokus på udviklingen inden for området. Kvalitetsstandarderne skal udarbejdes så de understøtter de udsatte børn, men samtidig også lægger vægt på forældrenes ansvarlighed. Ingen må stå uden hjælp og ingen skal blot modtage hjælp, uden forudgående udredning af kompetente og engagerede medarbejdere. Familieafsnittet skal arbejde tæt sammen med pædagoger og lærere for at sikre, at eventuelle børn og unge får den støtte og hjælp som situationen kræver.

Veteran i Albertslund

Det Konservative Folkeparti vil gennem vedtagelse af en Veteranpolitik sikre, at de mere
end 100 Albertslund borgere der har været udsendte til et af verdens krigsområder bliver
behandlet med respekt. Alt for tit oplever man, at veteraner bliver overset eller nedgjort og
det må ikke ske.

Vi vil markere dem ved en højtidelighed på rådhuset, hvert år den 5. september og vi vil sikre at vores veteraner modtager den fornødne behandling, når/hvis det er påkrævet. Vi vil med samarbejde fra Veterancentret
tilbyde den enkelte sparring og behandling så man kan komme videre og få et godt voksenliv.
Kommunen skal oprette praktikpladser og på den måde være medvirkende til at sikre et godt
forløb.

Familie & veteran