konservative.albertslund

Albertslunds image

I Det Konservative Folkeparti mener vi, at Albertslund, vores by, kan blive endnu mere
attraktiv, end den er i dag. Vi skal sammen udvikle Albertslund med fokus på at give den
enkelte borger frihed til selv at indrette sin hverdag og sit liv.

Sammen med friheden forventer vi, at man som borger tager ansvar – ikke kun for sig selv, sin
familie og nærmeste, men også i forhold til det fællesskab, man er en del af. Der hvor man
bor, i idrætsklubben eller, hvor man nu aktivt bruger sin fritid og sine kræfter. Vi har alle et
ansvar for, at vores by er en rar by at bo og færdes i.

Vi skal målrettet arbejde på, at ændre kommunens ry og det gøres blandt andet ved at fortælle den gode historie igen og igen. Ved at være stolte over de resultater der nås og ved at fokusere konstruktivt på problemerne og ikke gøre dem større end de er.
Albertslund skal hvert år sende en publikation på gaden som beskriver hvad kommunen står for og hvad kommunen tilbyder af forskellige aktiviteter. Publikationen skal understøtte fritidsforeningerne, erhvervsudviklingen, byfornyelsen, miljøet, de grønne områder og planlagte aktiviteter i kommunen året igennem.
Vi ved, at der er mange aktiviteter som kommunen er en del af, aktiviteter som gentages år efter år og de skal blandt andet offentliggøres her.
Vi er på vej, men det tager sin tid at ændre på mange års efterslæb.

Miljø i Albertslund

Det Konservative Folkeparti vil arbejde for, at Albertslund fortsat kan være den grønne oase i
Storkøbenhavn.
En by, hvor fællesskab og frihed er i højsædet.
En by med plads til alle, hvor borgerne er i centrum og hvor kommunens tilbud er tilpasset
tiden, og de behov byens borgere har. Albertslund er en by for alle, et sted at leve – hele livet.
Albertslund er under udvikling, og mange nye initiativer er planlagt. Vi er i fuld gang med at by-forny Albertslund. Inden længe har Albertslund det mest moderne lysnet i Danmark, tæt knyttet sammen med censorer, der er medvirkende til at Albertslunds kommunes position som førende inden for lys og Smart cities fastholdes og udbygges.
Rundt omkring, i kommunen, er der rigtig mange skønne grønne pletter. Over 60 % af kommunen er skov og natur. Det er der ikke mange, der tænker på, når de tænker på Albertslund. Det grå og kedelige beton-image vil vi have ændret. 
Vi skal have fokus på det nye Albertslund og alle kommunens herligheder, samtidig med vi forskønner broer og vægge på stisystemerne, med farver eller by kunst. 
Albertslund skal være det grønne og attraktive sted på Vestegnen.

Tryg i Albertslund

Vi skal fortsat have fokus på belysningen på stier og veje samt vedligeholdelse af stier og
pladser og grønne rum i byen. Når man færdes i stisystemet, skal det være nemt at orientere
sig. Smart City gør det muligt at opsætte QLR koder som viser hvor du er og hvilken vej du skal
gå, for at komme derhen hvor du nu skal.
Kort kan males på udvalgte steder i stisystemet, da det vil være medvirkende til at skabe
tryghed samtidig med at man vil opleve et kreativt rum.
Det Konservative Folkeparti ønsker, som nævnt, et Albertslund hvor borgerne kan leve trygt
og færdes trygt, en by hvor man passer på hinanden og hinandens ting.
I samfundet omkring os oplever vi desværre bander og andre samlinger af unge mennesker
som gør byerne utrygge.
Vi vil sætte fokus på bander og grupperinger og sikre, at der kan sættes de rette ressourcer
ind, når borgerne føler utryghed. Kommunens kriminalpræventive Enhed (DKE) skal, i
samarbejde med politiet og andre offentlige instanser, arbejde målrettet for at hindre børn og
unge kommer ind i en kriminel bane. Der skal sættes en stopper for hærværk og anden
ødelæggende adfærd og Albertslund kommune skal forfølge muligheden for at sagsøge
skadevolderen.

Det Konservative Folkeparti vil arbejde målrettet på, at Albertslund er et trygt sted at leve og
bo.

Image & miljø