konservative.albertslund

By & Erhverv

Bylivet i Albertslund

Albertslund er udfordret af, at byen er bygget over en kort årrække. Det betyder, at vi også i
de kommende år står overfor massive renoveringer og udbygninger. I Syd og Vest er man
gået i gang. Hersted Industripark og fængselsgrunden følger trop sammen med nogle af
boligområderne i den nordlige del af kommunen.

Anlægsloftet og regeringens stramme styring af kommunernes økonomi gør ikke
prioriteringen lettere. Men renoveringerne og udbygningen af vores by skal prioriteres, hvis
ikke vi skal hægtes helt af hovedstadens udvikling. Det vigtigste er dog, at vi gør det sammen
og i fællesskab, så vi alle kan genkende og føle ejerskab til vores by.

Albertslund har potentialet til en vækst på godt 2500 nye borgere og det potentiale skal
forfølges. Via den gode historie, byfornyelse og fokus på erhvervslivet skal Albertslund gøres
attraktiv som stedet på Vestegnen man flytter til.
Grundene langs Roskildevej skal ændres fra græsplæner til nye boliger og gerne boliger
sammen med erhverv. Den gamle tankegang om, at nordsiden af Roskildevej skal være en
grøn kile, hører fortiden til. Roskildevej skal være en del af en levende by og det kræver
udvikling og fornyelse. Viljen er til stede, kunsten bliver at få kommunalbestyrelsen til at se
mulighederne frem for begrænsningerne.

Vi vil styrke indsatsen for forebyggelse og sundhedsfremmende tilbud, for alle byens borgere.
Det er vigtigt, ikke bare fordi det giver den enkelte et bedre liv, men også fordi det i længden
er billigere for kommunen. Derfor er det vigtigt at kigge på, hvilke funktioner vi vælger at
flytte ind i sundhedshuset. Sundhedshuset skal være løftestang for en opprioritering af
sundhedsområdet.

Udviklingen med at der bliver flere og flere ældre over 80 år som er plejekrævende skal ses
positivt. Det er et klart tegn på, at byen borgere får det bedre og bedre, at mange af de tiltag
som allerede er sat i gang virker, men det skal følges op af en politik som skal sikre den
fortsatte udvikling mod et bedre og længere liv. Der skal bygges ældre egnede boliger, så
kommunens borgere har mulighed for et fortsat liv i Albertslund, når den nuværende bolig
bliver for stor eller når børnene flytter hjemmefra.

Arbejdsmarkedet bliver mere og mere fleksibelt, og det betyder, at mange arbejder uden for
den almindelige arbejdstid.

Derfor vil vi arbejde for at gøre det muligt at få passet sine børn, når man er på arbejde. Det
betyder, at der skal være daginstitutioner, der åbner tidligt og lukker sent. Ligesom det
naturligvis er vigtigt, at byens infrastruktur fungerer, uanset om man er i bil, på cykel eller skal
med bus og tog.

Samtidig vil vi arbejde for, at tilgængeligheden til fx busstoppestederne forbedres til gavn for
både folk med handicap, dårligt gående, ældre og unge med barnevogn.
Når vi udvikler og udbygger Albertslund, skal vi sikre, at vi får skabt attraktive og spændende
boliger, ikke bare for unge børnefamilier, der er også brug seniorvenlige boliger med nem
adgang til offentlige transportmuligheder.

Vi konservative mener, der er brug for flere individuelle ejerboliger i Albertslund, og vi vil
arbejde målrettet for en bedre balance mellem almene boliger og ejerboliger. Det skal gøres
attraktivt at bygge i Albertslund uanset om der er tale om boliger til privat udlejning eller
privatejet boliger af enhver art (Bofælleskaber, villaer, rækkehuse o.l.).

Erhvervslivet i Albertslund

Vi vil arbejde for at nedsætte dækningsafgiften med henblik på at matche niveauet for de omkring liggende kommuner.
Albertslund – mulighedernes by! Det er sådan, vi ser Albertslund, og det er sådan, vi ønsker, at erhvervslivet skal se Albertlund. Derfor vil vi arbejde for, at erhvervslivet får langt bedre forhold til at drive virksomhed. Albertslund ligger i dag placeret absolut i bunden af DI opgørelse over hvilke kommuner der opleves som erhvervsvenlige, og det skal der gøres noget ved.
Albertslund har mange arbejdspladser, og plads til endnu flere.
Hersted Industripark skal udvikles i samarbejde og fællesskab mellem erhvervsliv, kommune og byens borgere. Vi skal naturligvis tage afsæt i de grønne værdier og den kæmpe store viden og knowhow, vi har på området, når vi inviterer nye virksomheder indenfor. Vi skal videreudvikle DOLL (Danish Outdoor Lighting Lab), SUS (Smart Urban Service) og Smart City og fastholde den globale position som et af verdens største levende laboratorier inden for disse områder.  
På den måde får vi for alvor noget for de mange penge, vi gennem årene har investeret i netop klima og miljø. Albertslund skal fortsat gå forrest og vise, at Hersted Industripark er fremtidens vækstområde – ikke mindst fordi Letbanen i 2022 vil gøre det endnu lettere at komme til og fra området.
Hvis Albertslund for alvor skal være attraktiv for nye virksomheder, skal vi arbejde målrettet på at gøre det billigere og mindre besværligt at drive virksomhed. Vi skal kunne konkurrere og samarbejde med kommunerne omkring os, samtidig med at vi lærer af dem. Og vi skal støtte og styrke mulighederne for at etablere virksomhed i Albertslund. Nye virksomheder betyder nye arbejdspladser og indtægter til kommunen, og det har vi brug for.
Albertslund skal være kendt for at være innovativ, smidig, grøn og spændende også for erhvervslivet. Albertslund skal være med, når Urban farming for alvor slår igennem og når produktionen af madvarer skal produceres lokalt.
Vi skal tilbyde virksomhederne en smidig, fleksibel og enstrenget erhvervsservice og -rådgivning. Vi skal turde tænke nyt. 
Nyt fællesskab og samarbejde mellem det offentlige og det private, skal skabes. For os giver det eksempelvis god mening at rykke jobcentret tættere på virksomhederne fx ved at flytte hele eller dele af jobcentrets funktioner til Hersted Industripark. Erhvervslivet skal opleve Albertslund kommune som en partner og ikke en stopklods for udvikling. Tilgangen skal være ”hvad kan vi gøre for jer” og ikke omvendt.

Vi skal have skabt flere arbejdspladser i Albertslund, og vi skal have skabt flere arbejdspladser til vores egne borgere. Gennem samarbejde mellem kommunens jobcenter og det private erhvervsliv vil vi sikre, at vores egne arbejdsløse borgere kommer først i køen, når der kommer jobåbninger i de lokale virksomheder.

Vi vil arbejde målrettet på, at vores ledige uddannes og opkvalificeres, så de har de kompetencer og kvalifikationer som virksomhederne efterspørger. Vi skal i samarbejde med Next og andre udbydere af uddannelse skabe fremtidens mulighed for praktikpladser og lærlingeforløb.

Albertslund skal gå forrest og vise vejen og i samarbejde med byen mange erhvervsdrivende skaber vi fremtiden, og nye muligheder for vores unge.