konservative.albertslund
Verden forandrer sig ikke, blot fordi man fylder 65, 70 eller 75 år.
Vore ældre borgere har lige så forskellige behov i dagligdagen, som børnefamilierne, de unge, de erhvervsdrivende osv. Og for os Konservative er det vigtigt, at kommunen møder seniorerne på det niveau, den enkelte har.
Kommunen skal tilbyde rammer, så man også som senior kan leve et trygt liv med spændende aktivitetsmuligheder, og hvor det er muligt at blive i sit eget hjem, så længe man magter og ønsker det. Derfor er det også vigtigt, at vi får etableret fortove langs byens veje, så ikke blot seniorerne, men også mennesker med handicap og dem med barnevogne, kan komme sikkert til og fra busstoppestederne.
 
 
Vi har i Albertlund rigtig mange aktive og engagerede seniorer. De er en stor ressource og ved at inddrage og anerkende betydningen af deres indsats, kan vi sammen skabe mere velfærd – også for de ældre. Ved at bruge alle de aktive ældre kan vi få de ensomme i tale og hjælpe dem i gang med aktiviteter, der skaber netværk og mindsker ensomheden.
Kommunen skal fortsat støtte aktiviteter, der gør det muligt for seniorerne at leve et aktivt liv, hvor der er fokus på sundhed og forebyggelse, ligesom aktiviteter, der fastholder og udvikler seniorerne intellektuelt, også bør være en naturlig del af udbuddet.
Det kan folde sig ud i seniorklubber, gennem egentlig undervisning og ikke mindst i idrætsforeninger som eksempelvis Albertslund Senior Idræt.
Vi har et særligt ansvar for de, der er blevet alene eller ikke længere kan bo i eget hjem. Også denne gruppe skal have mulighed for at indgå i aktive fællesskaber og netværk.
Albertslund skal kunne holde på sine ældre borgere, også dem der ønsker at skifte lejligheden eller villaen ud med en ældrebolig, derfor skal kommunen gå forrest og sælge grunde, så der kan etableres ejerboliger til de mange seniorer, som længe har haft et ønske om at flytte til en mindre ejerbolig i Albertslund.
Kommunen skal udbygge Albertshøj og sundhedshuset, så der kommer flere plejehjemspladser. Andelen af ældre over 80 år der kræver hjælp, er støt stigende og det betyder at der er brug for flere plejehjemspladser. Det Konservative Folkeparti støtter tredje etape af sundhedshuset samt bygning af senior/ældreboliger rundt omkring i kommunen.
Vi vil arbejde for, at når tredje etape bygges, skal der tænkes storkøkken-drift ind, så de ældre får lokalt, hjemmelavet mad i stedet for plastikpakket mad.
I disse år digitaliseres rigtig meget. Vi har som kommune en særlig forpligtigelse i forhold til at støtte aktiviteter, som kan lære seniorer, og andre med behov, at bruge den elektroniske verdens muligheder eksempelvis i form af kontakt med offentlige myndigheder. De digitale værktøjer skal indarbejdes i dagligdagen i samspil med de ældre og deres behov og for dem der ikke kan, skal der findes alternative brugbare løsninger
Teknikken må aldrig overtage den menneskelige kontakt.

Senior